Följande föreningar är fortfarande aktiva inom Jämtland-Härjedelns distrikt:

Forsgillet
Strömslaget
Utrikesringen Hammerdal
Östersunds folkdansgille