Polskdansmärket

Polskmärkesuppdansningen organiseras av utsedda kommittéer inom 
Folkdansringen Jämtland-Härjedalen och Folkdansringen Dalarna. 

Polskdansmärket är en svensk utmärkelse som kan tilldelas dansare som är framstående i dansen polska. 
1969 var första året märket delades ut, då till 42 polskdansare. Anordnare var och är Dalarnes Hembygdsring och Jämtland-Härjedalens distrikt av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur ( numera Svenska Folkdansringen ). 
Initiativtagare till polskmärkesuppdansningen var Göran och Inger Karlholm från Oviken, Ingvar Norman från Säter och Johan Larsson från Hedemora. 

För att tilldelas märke ska man visa att man dansar ett antal polskedanser oförvanskat enligt uppteckningar och beskrivningar. Dansen sker till levande musik inför publik och en nämnd med tre mycket kunniga personer som bedömer dansen.

Märket finns i fyra olika valörer: brons, silver, stort silver och guld. 
För brons och silver krävs 3 olika danser vardera, totalt 6.
För stort silver krävs ytterligare 18 olika danser i tre omgångar.

En duktig dansare kan tilldelas stort silver efter minst 5 år, och har då anmält sig att kunna dansa 24 polskdanser efter eget val ( 3+3+6+6+6 ). 
Av de 6 danserna i varje omgång för stort silver väljer dansaren 3 något enklare danser av vilka domarna väljer en, dvs totalt 4 danser bedöms

Guldmärket kan tilldelas person som behärskar ett avsevärt antal bygdedanser, dess ursprung och historia, samt har spridit kunskap om sådana danser. Uppteckning av och/ eller forskning om bygdedanser räknas som merit. 

För mer information gå till polskdans.com.