Vad innebär det att ha fått ett Zornmärke?

En jury bestående av kvalificerade folkmusiker har då bedömt att
förmågan att framföra traditionell svensk folkmusik är på en tillräckligt hög nivå.

Det är alltså en slags kvalitetsmärkning av dig som folkmusiker.

Guld- och silvermärket ger rätten att titulera sig
RIKSSPELMAN.