Zorns guldmärke tilldelas synnerligen framstående traditionsbärare, (högst två guldmärken per år).

De senaste årens guldmärkesmottagare:

2000 Einar Hansander
2001 Nelly Östlund och Anders Liljefors
2002 Erik Englund och Marie Stensby
2003 Mats Andersson
2004 O'tôrgs-Kaisa Abrahamsson
2005 Tony Wrethling
2006 Per Gudmundson och Kungs Levi Nilsson
2007 Karin Wallin
2008 Ulf Störling
2009 Per-Olof Moll och Alf Olsson
2010 Peter "Puma" Hedlund och Sonia Sahlström
2011 Svante Lindqvist
2012 Erik Pekkari
2013 Olov Johansson och Nils Nordström
2014 Torbjörn Näsbom
2015 Eva Blomquist och Magnus Gustafsson
2016 Leif Göras och Anders Jakobsson
2017 Bo Larsson och Carina Normansson