MÄRKET

Vid den första riksspelmansstämman i Stockholm 1910 fick alla deltagare ett av Anders Zorn formgivet och bekostat silvermärke.


 Märken

Sedan dröjde det till 1930-talets början, då Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur genom en överenskommelse med fru Emma Zorn kunde återge Zorns spelmansmärke dess roll som livgivande faktor i svenskt spelmansliv. Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur kunde för första gången utdela märket i guld, silver och brons vid spelmansstämman i Västerås 1933.