Här börjar historien om Zornmärket.

Vid den första riks-spelmansstämman i Stockholm 1910 fick alla deltagare ett av Anders Zorn formgivet och bekostat silvermärke.

Med ett undantag fick inga fler detta märke under resten av Zorns liv.

Riksspelmansstämman 1910

Vid detta tillfälle inbjöds spelmän från olika delar av Sverige till Stockholm för att framföra sina låtar vid olika tillfällen.

På bilden syns 65 spelmän från Gällivare i norr till Abbekås i söder.

Urvalet skedde med hjälp av Nils  Anders-son, mannen bakom "Svenska låtar" som hade rest runt i Sverige och träffat många spelmän.