2016 har totalt 124 guldmärken delats ut.
Det första fick Ris Kersti Persdotter 1911.

Dalarna leder guldligan följt av
Uppland och Hälsingland.

SIlvermärket har 2016 delats ut
848 gånger.