Anders Zorn

Anders Leonard Zorn, född 18 februari 1860 i Utmelands by i Mora, död 22 augusti 1920 i Mora i Dalarna, var en svensk konstnär. Han betraktas som en betydande konstnär i Sverige och blev även uppskattad utanför Sverige

När Anders Zorn anordnade den första spel-mansstämman i Gesunda år 1906 hade han några år tidigare sammanträffat med Nils Andersson som var i full färd med sina låtuppteckningar; det var de stora ungdomsmötenas tid och under hembygdsrörelsens genombrottsår.

Med sina starka rötter i hembygden ville Anders Zorn med sin insats dels få reda på hur mycket av det gamla som fanns kvar, dels väcka intresse för och stödja denna traditionsrika musik gentemot de nya inflytelser som under 1800-talets senare del blivit allt starkare.

Annan musik med andra instrument hotade att urvattna och starkt förändra den särpräglade folkmusik som dittills karakteriserat olika landsändar.

De första spelmansstämmorna var spelmans-tävlingar med i första hand penningpris. När den första riksstämman skulle anordnas i Stockholm 1910 motsatte sig Anders Zorn bestämt tävlingsformen då musik från olika landskap inte kunde tävlingsmässigt jämföras.